Yrkesutbildningar på Komvux i höst (2018)

Yrkesutbildning och lärlingsutbildning

Här får du information om vilka utbildningar Komvux erbjuder och hur du söker.

Nästa start är 1 oktober 2018. 

Webbansökan är öppen 1 augusti till 22 augusti 2018.

Utbildning Studieform Poäng
Automationstekniker Distans 1500
Bageri Klassrum 1150
Barn- och fritid Klassrum 1550
Butiksmedarbetare öppnas i nytt fönster
med färskvaruinriktningöppnas i nytt fönster
Klassrum 1150
Butik- och handel,
lärlingsutbildning
Klassrum 700
Bygg, lärlingsutbildning
5 olika inriktningar
Klassrum 1400-1500
Industrielektriker Distans 1500
Installationselektriker Distans 1500
Industri- Svets eller CNC Klassrum 1300-1400
Hälso- och friskvård Klassrum 850
Lagerarbetare Klassrum 650
Larm- och säkerhetstekniker Distans 1500
Lastbilsförare Klassrum 950
Vårdbiträde Klassrum 950
Vård- och omsorg Klassrum 1650
Väktare Klassrum 1550

Här hittar du en översikt av alla yrkesutbildningarna hösten 2018

Om du ska söka en utbildning behöver du: 

  • Bifoga godkända betyg som styrker att du har rätt förkunskaper.
  • Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen ska du bifoga ett arbetslöshetsintyg.
  • Om du riskerar att bli arbetslös eller om du har tillfällig anställning ska du bifoga ett anställningsbevis.

Gå till webbansökan!

Vem får delta i en yrkesutbildning?

Satsningen riktar sig till personer som saknar fullständig gymnasieutbildning och som behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Antalet platser är begränsat.

Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen bör hämta ett arbetslöshetsintyg och bifoga i din ansökan. Kom ihåg att bifoga betyg som styrker att du är behörig (att du har rätt förkunskaper) till utbildningen.

Vem får delta i en lärlingsutbildning?

Du ska ha fyllt 20 år och är prioriterad om du saknar betyg från gymnasiet. Även om du redan har en gymnasieutbildning är du välkommen att ansöka.

Om lärlingsutbildning

Utbildningen är mellan 1-2 år, beroende på yrke och vilken bakgrund du har. 70 procent av studietiden är förlagd ute på arbetsplatsen. Resten av utbildningen sker på plats i skolan. På lärlingsplatsen har du en egen handledare som ska garantera att du får den kunskap som du behöver för kommande arbetsliv.

Vissa branscher kräver ytterligare lärlingstimmar efter fullföljd utbildning.

YRKESUTBILDNINGAR SOM STARTAR 5 MARS 2018

Ansökan öppnar 3 januari 2018.

Anläggningsmaskinförare
Automationstekniker Distansutbildning
Barn- och fritid
Butik och handel – lärlingsutbildning
Bygg – lärlingsutbildning
Industriutbildning; CNC-operatör eller Svets
Industrielektriker Distansutbildning
Installationselektriker Distansutbildning
Lagerarbetare
Larm- och säkerhetstekniker Distansutbildning
Lastbilsförare
Servicetekniker – spårfordon
Styckare
VVS-montör
Vård- och omsorg inriktning Sjukvård
Väktare

Hur får jag plats på en Yrkesutbildning

Om du ska söka en utbildning behöver du:

  • Bifoga godkända betyg som styrker att du har rätt förkunskaper
  • Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen ska du bifoga ett arbetslöshetsintyg
  • Om du riskerar att bli arbetslös eller om du har tillfällig anställning ska du bifoga ett anställningsbevis

Vem får delta i en Yrkesutbildning?

Satsningen riktar sig till personer som saknar fullständig gymnasieutbildning och som behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Antalet platser är begränsat.

Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen bör hämta ett arbetslöshetsintyg och bifoga i din ansökan. Kom ihåg att bifoga betyg som styrker att du är behörig (att du har rätt förkunskaper) till utbildningen.

Vem får delta i en Lärlingsutbildning?

Du ska ha fyllt 20 år och är prioriterad om du saknar betyg från gymnasiet. Även om du redan har en gymnasieutbildning är du välkommen att ansöka.

Om lärlingsutbildning

Utbildningen är mellan 1-2 år, beroende på yrke och vilken bakgrund du har. 70 procent av studietiden är förlagd ute på arbetsplatsen. Resten av utbildningen sker på plats i skolan. På lärlingsplatsen har du en egen handledare som ska garantera att du får den kunskap som du behöver för kommande arbetsliv.

Vissa branscher kräver ytterligare lärlingstimmar efter fullföljd utbildning.

OM DU SKA SÖKA TILL SVENSKA HÖGSKOLEUTBILDNINGAR

Det här behöver du ha

Om du ska söka till svenska högskoleutbildningar måste du ha en avslutad utländsk gymnasieutbildning. Dessutom behöver du goda kunskaper i svenska och engelska. Om du har gått ut efter 1 januari 2010 måste du även ha goda kunskaper matematik. Vissa utbildningar kräver dessutom andra särskilda förkunskaper.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå måste du ha rätt förkunskaper. Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet för utländsk gymnasieutbildning

Grundläggande behörighet

Avslutad gymnasieutbildning

Din utländska gymnasieutbildning måste vara universitetsförberedande och avslutad för att ge grundläggande behörighet till svenska högskolestudier. Din utländska utbildning måste alltså ge dig möjlighet att söka till universitet i landet där du studerade. Du ska ha fått ett examensbevis eller diplom som visar att du genomgått hela utbildningen.

Svenska och engelska

Du måste också kunna visa att du har tillräckliga kunskaper i svenska och engelska. Sedan sommaren 2013 ställs högre språkkrav för grundläggande behörighet.

Läs mer under Behörighet i svenska och Behörighet i engelska.

Matematik 1 för dig med nyare utbildning

Om du har avslutat din gymnasieutbildning efter 1 januari 2010 måste du också visa att du har kunskaper i matematik som lägst motsvarar den svenska gymnasiekursen Matematik 1a, 1b eller 1c/kurs A.

Det här innebär att du som fått en bedömning med en högre nivå i matematik (2, 3, 4 och så vidare) har grundläggande behörighet i matematik. De flesta teoretiska gymnasieutbildningar ger behörighet i Matematik 1a, 1b eller 1c/Matematik kurs A.

Är din utländska gymnasieutbildning avslutad före 2010 så behöver du inte visa att du har kunskaper i matematik.

Särskild behörighet

Utöver kravet om grundläggande behörighet har också många utbildningar särskilda förkunskapskrav kopplade till utbildningens innehåll. Vill du till exempel läsa en ingenjörsutbildning behöver du goda kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, medan en blivande språkvetare behöver goda kunskaper i exempelvis franska.

De särskilda behörighetskraven anges som kurser från den svenska gymnasieskolan. För att ta reda på vilka särskilda behörighetskrav som gäller för den utbildning du vill söka kan du klicka på rubriken ”Läs kurs- eller programbeskrivningen på universitetets eller högskolans webbplats” under varje utbildning du söker fram här på Antagning.se. Ibland beskrivs kraven under rubriken ”Förkunskapskrav”, ibland som ”Behörighetskrav” på högskolans webbplats.

Universitetsstudier kan ge särskild behörighet

Både utländska gymnasie- och högskolestudier kan ge särskild behörighet. Därför är det viktigt att vi får in både dina gymnasiebetyg och universitetsbetyg med ämnes- eller kursförteckningar när du anmäler dig.

Om du saknar behörighet

Det finns flera möjligheter för dig som saknar behörighet att komplettera dina studier. Läs mer under Komplettera för behörighet.