UHR

UHR.se Bedömning av utländska betyg
Beställa personbevis
Översättning av betyg (Kammarkollegiet)
(Kontakta Arbetsförmedlingen först och hör om de kan hjälpa dig med översättningen av dina betygsdokument)

Tips för att lära dig mer svenska!

Öppet arkiv (Äldre TV program på svenska)
SVT Play (Nyheter och TV program)
UR Utbildningsradio (TV och Radio)
Information om Sverige (Länkar till andra sidor)
Digitalaspåret (Övningar mm)
SFI med Angelica

Föreningar i Eskilstuna

Föreningar i Eskilstuna

Anmäl dig som språkvän!

Språkvän

Beställ betyg och klasslista

Beställa betyg från grundskola och gymnasiet
(Kommunala skolor i Eskilstuna)