Yrkesutbildningar på Komvux i höst (2018)

Yrkesutbildning och lärlingsutbildning

Här får du information om vilka utbildningar Komvux erbjuder och hur du söker.

Nästa start är 1 oktober 2018. 

Webbansökan är öppen 1 augusti till 22 augusti 2018.

Utbildning Studieform Poäng
Automationstekniker Distans 1500
Bageri Klassrum 1150
Barn- och fritid Klassrum 1550
Butiksmedarbetare öppnas i nytt fönster
med färskvaruinriktningöppnas i nytt fönster
Klassrum 1150
Butik- och handel,
lärlingsutbildning
Klassrum 700
Bygg, lärlingsutbildning
5 olika inriktningar
Klassrum 1400-1500
Industrielektriker Distans 1500
Installationselektriker Distans 1500
Industri- Svets eller CNC Klassrum 1300-1400
Hälso- och friskvård Klassrum 850
Lagerarbetare Klassrum 650
Larm- och säkerhetstekniker Distans 1500
Lastbilsförare Klassrum 950
Vårdbiträde Klassrum 950
Vård- och omsorg Klassrum 1650
Väktare Klassrum 1550

Här hittar du en översikt av alla yrkesutbildningarna hösten 2018

Om du ska söka en utbildning behöver du: 

 • Bifoga godkända betyg som styrker att du har rätt förkunskaper.
 • Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen ska du bifoga ett arbetslöshetsintyg.
 • Om du riskerar att bli arbetslös eller om du har tillfällig anställning ska du bifoga ett anställningsbevis.

Gå till webbansökan!

Vem får delta i en yrkesutbildning?

Satsningen riktar sig till personer som saknar fullständig gymnasieutbildning och som behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Antalet platser är begränsat.

Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen bör hämta ett arbetslöshetsintyg och bifoga i din ansökan. Kom ihåg att bifoga betyg som styrker att du är behörig (att du har rätt förkunskaper) till utbildningen.

Vem får delta i en lärlingsutbildning?

Du ska ha fyllt 20 år och är prioriterad om du saknar betyg från gymnasiet. Även om du redan har en gymnasieutbildning är du välkommen att ansöka.

Om lärlingsutbildning

Utbildningen är mellan 1-2 år, beroende på yrke och vilken bakgrund du har. 70 procent av studietiden är förlagd ute på arbetsplatsen. Resten av utbildningen sker på plats i skolan. På lärlingsplatsen har du en egen handledare som ska garantera att du får den kunskap som du behöver för kommande arbetsliv.

Vissa branscher kräver ytterligare lärlingstimmar efter fullföljd utbildning.

YRKESUTBILDNINGAR SOM STARTAR 5 MARS 2018

Ansökan öppnar 3 januari 2018.

Anläggningsmaskinförare
Automationstekniker Distansutbildning
Barn- och fritid
Butik och handel – lärlingsutbildning
Bygg – lärlingsutbildning
Industriutbildning; CNC-operatör eller Svets
Industrielektriker Distansutbildning
Installationselektriker Distansutbildning
Lagerarbetare
Larm- och säkerhetstekniker Distansutbildning
Lastbilsförare
Servicetekniker – spårfordon
Styckare
VVS-montör
Vård- och omsorg inriktning Sjukvård
Väktare

Hur får jag plats på en Yrkesutbildning

Om du ska söka en utbildning behöver du:

 • Bifoga godkända betyg som styrker att du har rätt förkunskaper
 • Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen ska du bifoga ett arbetslöshetsintyg
 • Om du riskerar att bli arbetslös eller om du har tillfällig anställning ska du bifoga ett anställningsbevis

Vem får delta i en Yrkesutbildning?

Satsningen riktar sig till personer som saknar fullständig gymnasieutbildning och som behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Antalet platser är begränsat.

Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen bör hämta ett arbetslöshetsintyg och bifoga i din ansökan. Kom ihåg att bifoga betyg som styrker att du är behörig (att du har rätt förkunskaper) till utbildningen.

Vem får delta i en Lärlingsutbildning?

Du ska ha fyllt 20 år och är prioriterad om du saknar betyg från gymnasiet. Även om du redan har en gymnasieutbildning är du välkommen att ansöka.

Om lärlingsutbildning

Utbildningen är mellan 1-2 år, beroende på yrke och vilken bakgrund du har. 70 procent av studietiden är förlagd ute på arbetsplatsen. Resten av utbildningen sker på plats i skolan. På lärlingsplatsen har du en egen handledare som ska garantera att du får den kunskap som du behöver för kommande arbetsliv.

Vissa branscher kräver ytterligare lärlingstimmar efter fullföljd utbildning.

TIPS! FILMER SOM HJÄLPER DIG

CSN – NÄR ANSÖKER DU?

När ansöker du?

Du kan söka studiemedel när som helst under året. Men du kan bara få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in till oss. Du kan söka studiemedel även om du ännu inte vet om du blivit antagen till den utbildning du sökt. Om du ska läsa flera terminer är det bra att söka för hela läsåret. Som längst kan du söka för ett år i taget.

Illustration som visar för hur långt tillbaka du kan få studiemedel

Om du blir sjuk efter det att du börjat studera, måste din ansökan om studiemedel ha kommit in till oss före den första sjukdagen. Annars kan du inte få studiemedel under tiden du är sjuk.

CSN – FRÅN ANSÖKAN TILL UTBETALNING

Från ansökan till utbetalning

Här kan du se vad som händer från att du söker studiemedel till att du får dina pengar.

Illustration som visar vad som händer från ansökan till utbetalning

1. Ansökan

Använd tjänsten ”Ansök om studiemedel” i Mina sidor. Snabbast går det om du loggar in med ett mobilt bank-id eller en annan e-legitimation. Då kan du skriva under och skicka in din ansökan direkt på webben. Du kan även ansöka med din personliga kod.

2. CSN behandlar

Vi prövar din ansökan och ser om du kan få studiemedel.

Studieresultat

Om du studerat med studiemedel tidigare, måste du ha klarat CSN:s krav på studieresultat för att få nya studiemedel. Vanligtvis får vi dina studieresultat från din skola. Om vi inte får dem därifrån, måste du själv skicka med dina studieresultat i ansökan.

Om uppgifter saknas

Om vi saknar uppgifter i din ansökan eller om de inte stämmer, måste du lämna fler uppgifter till oss. Då skickar vi ett meddelande till dig.

3. Beslut

Du får vanligtvis ditt beslut inom en vecka om

 • du fyllt i ansökan rätt
 • du lämnat alla uppgifter vi behöver
 • du uppfyller kraven för att få studiemedel.

I beslutet ser du bland annat hur mycket pengar du får och när vi betalar ut dem.

4. Studieförsäkran

För att du ska få dina pengar, måste du lämna in en studieförsäkran. Där ska du intyga att du studerar enligt det som står i beslutet. Du kan lämna din studieförsäkran på olika sätt:

 • i Mina sidor
 • via Talsvar 0771-276 800
 • på blanketten ”Studieförsäkran”.

5. Utbetalning

Din första utbetalning får du ungefär en vecka efter att du och skolan lämnat de uppgifter som vi behöver. I Mina sidor kan du själv se när pengarna kommer.