OM DU SKA SÖKA TILL SVENSKA HÖGSKOLEUTBILDNINGAR

Det här behöver du ha

Om du ska söka till svenska högskoleutbildningar måste du ha en avslutad utländsk gymnasieutbildning. Dessutom behöver du goda kunskaper i svenska och engelska. Om du har gått ut efter 1 januari 2010 måste du även ha goda kunskaper matematik. Vissa utbildningar kräver dessutom andra särskilda förkunskaper.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå måste du ha rätt förkunskaper. Förkunskapskraven delas in i grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet för utländsk gymnasieutbildning

Grundläggande behörighet

Avslutad gymnasieutbildning

Din utländska gymnasieutbildning måste vara universitetsförberedande och avslutad för att ge grundläggande behörighet till svenska högskolestudier. Din utländska utbildning måste alltså ge dig möjlighet att söka till universitet i landet där du studerade. Du ska ha fått ett examensbevis eller diplom som visar att du genomgått hela utbildningen.

Svenska och engelska

Du måste också kunna visa att du har tillräckliga kunskaper i svenska och engelska. Sedan sommaren 2013 ställs högre språkkrav för grundläggande behörighet.

Läs mer under Behörighet i svenska och Behörighet i engelska.

Matematik 1 för dig med nyare utbildning

Om du har avslutat din gymnasieutbildning efter 1 januari 2010 måste du också visa att du har kunskaper i matematik som lägst motsvarar den svenska gymnasiekursen Matematik 1a, 1b eller 1c/kurs A.

Det här innebär att du som fått en bedömning med en högre nivå i matematik (2, 3, 4 och så vidare) har grundläggande behörighet i matematik. De flesta teoretiska gymnasieutbildningar ger behörighet i Matematik 1a, 1b eller 1c/Matematik kurs A.

Är din utländska gymnasieutbildning avslutad före 2010 så behöver du inte visa att du har kunskaper i matematik.

Särskild behörighet

Utöver kravet om grundläggande behörighet har också många utbildningar särskilda förkunskapskrav kopplade till utbildningens innehåll. Vill du till exempel läsa en ingenjörsutbildning behöver du goda kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, medan en blivande språkvetare behöver goda kunskaper i exempelvis franska.

De särskilda behörighetskraven anges som kurser från den svenska gymnasieskolan. För att ta reda på vilka särskilda behörighetskrav som gäller för den utbildning du vill söka kan du klicka på rubriken ”Läs kurs- eller programbeskrivningen på universitetets eller högskolans webbplats” under varje utbildning du söker fram här på Antagning.se. Ibland beskrivs kraven under rubriken ”Förkunskapskrav”, ibland som ”Behörighetskrav” på högskolans webbplats.

Universitetsstudier kan ge särskild behörighet

Både utländska gymnasie- och högskolestudier kan ge särskild behörighet. Därför är det viktigt att vi får in både dina gymnasiebetyg och universitetsbetyg med ämnes- eller kursförteckningar när du anmäler dig.

Om du saknar behörighet

Det finns flera möjligheter för dig som saknar behörighet att komplettera dina studier. Läs mer under Komplettera för behörighet.