Ansök till grundläggande och gymansiekurser

Kursstart och utbud Ansökan öppnar Ansökan stänger
Start 1 april, vecka 14
Grundläggande kurser klassrum och distans
Gymnasiala kurser endast på distans
Onsdag den 13 februari Onsdag den 6 mars

Du gör ansökan här: https://eskilstuna.alvis.gotit.se/student/

Film som visar hur du gör ansökan: