CSN – NÄR ANSÖKER DU?

När ansöker du?

Du kan söka studiemedel när som helst under året. Men du kan bara få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in till oss. Du kan söka studiemedel även om du ännu inte vet om du blivit antagen till den utbildning du sökt. Om du ska läsa flera terminer är det bra att söka för hela läsåret. Som längst kan du söka för ett år i taget.

Illustration som visar för hur långt tillbaka du kan få studiemedel

Om du blir sjuk efter det att du börjat studera, måste din ansökan om studiemedel ha kommit in till oss före den första sjukdagen. Annars kan du inte få studiemedel under tiden du är sjuk.

CSN – FRÅN ANSÖKAN TILL UTBETALNING

Från ansökan till utbetalning

Här kan du se vad som händer från att du söker studiemedel till att du får dina pengar.

Illustration som visar vad som händer från ansökan till utbetalning

1. Ansökan

Använd tjänsten ”Ansök om studiemedel” i Mina sidor. Snabbast går det om du loggar in med ett mobilt bank-id eller en annan e-legitimation. Då kan du skriva under och skicka in din ansökan direkt på webben. Du kan även ansöka med din personliga kod.

2. CSN behandlar

Vi prövar din ansökan och ser om du kan få studiemedel.

Studieresultat

Om du studerat med studiemedel tidigare, måste du ha klarat CSN:s krav på studieresultat för att få nya studiemedel. Vanligtvis får vi dina studieresultat från din skola. Om vi inte får dem därifrån, måste du själv skicka med dina studieresultat i ansökan.

Om uppgifter saknas

Om vi saknar uppgifter i din ansökan eller om de inte stämmer, måste du lämna fler uppgifter till oss. Då skickar vi ett meddelande till dig.

3. Beslut

Du får vanligtvis ditt beslut inom en vecka om

  • du fyllt i ansökan rätt
  • du lämnat alla uppgifter vi behöver
  • du uppfyller kraven för att få studiemedel.

I beslutet ser du bland annat hur mycket pengar du får och när vi betalar ut dem.

4. Studieförsäkran

För att du ska få dina pengar, måste du lämna in en studieförsäkran. Där ska du intyga att du studerar enligt det som står i beslutet. Du kan lämna din studieförsäkran på olika sätt:

  • i Mina sidor
  • via Talsvar 0771-276 800
  • på blanketten ”Studieförsäkran”.

5. Utbetalning

Din första utbetalning får du ungefär en vecka efter att du och skolan lämnat de uppgifter som vi behöver. I Mina sidor kan du själv se när pengarna kommer.

OM KOMVUX PÅ FLERA SPRÅK

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan, yrkeshögskolan eller jobba.

Det här kan du göra på komvux:

• Läsa in kurser från grundskolan och gymnasieskolan
• Ta en gymnasieexamen (yrkesexamen eller högskoleförberedande examen)
• Komplettera kurser för att öka din behörighet
• Gå en arbetsplatsförlagd utbildning (utbildningen är till viss del på en arbetsplats)
• Skola om dig (utbilda dig till ett annat yrke)
• Prövning på en kurs som du vill ha betyg i
• Få din kunskap bedömd och skriftligt dokumenterad (validering)

Vill du veta mer?

Kontakta studie- och yrkesvägledningen i din kommun för att ta reda på vilka möjligheter som finns i just din kommun.

Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.

Vem får läsa på komvux?

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja läsa på komvux. För att vara behörig ska du också vara bosatt i Sverige, sakna de kunskaper som utbildningen ger och ha förutsättningar att klara utbildningen. Ibland kan man få börja även om man är yngre än 20 år.

Rätt till utbildning på grundläggande nivå

Du som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har rätt att läsa på komvux på grundläggande nivå. Du måste också uppfylla de andra behörighetskraven (för behörighet se ovan).

Om din hemkommun inte erbjuder dessa kurser har du rätt att läsa dem i en annan kommun där kurserna finns.

När platserna inte räcker till på gymnasial nivå

Om många behöriga söker en utbildning på gymnasial nivå gör kommunen ett urval och bestämmer vilka som antas. Vid ett urval ska företräde ges till dig som har en kort tidigare utbildning och:

1. vill bli klar med en utbildning som du har påbörjat enligt en skriftlig individuell studieplan,
2. behöver utbildningen för att komplettera dina betyg för att du har gått ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering, eller
3. behöver utbildningen i ditt nuvarande jobb eller i planerat yrkesval.

Rätt till utbildning på gymnasial nivå

Du har rätt att läsa på komvux om du är behörig och har en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan, men under dina gymnasiestudier, inte nått upp till den grundläggande behörigheten för att få studera på högskolan. Då görs inget urval utan du är garanterad en plats på komvux.

De grundläggande behörighetskurserna är: engelska 6, svenska 2 och 3 eller svenska som andraspråk 2 och 3. Rätten gäller endast dessa kurser.

Folkhögskola – en alternativ utbildningsform

Behörighetsgivande/Allmän kurs på folkhögskolan kan leda fram till behörighet som den du kan få i gymnasieskolan eller på komvux.