OM KOMVUX PÅ FLERA SPRÅK

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan, yrkeshögskolan eller jobba.

Det här kan du göra på komvux:

• Läsa in kurser från grundskolan och gymnasieskolan
• Ta en gymnasieexamen (yrkesexamen eller högskoleförberedande examen)
• Komplettera kurser för att öka din behörighet
• Gå en arbetsplatsförlagd utbildning (utbildningen är till viss del på en arbetsplats)
• Skola om dig (utbilda dig till ett annat yrke)
• Prövning på en kurs som du vill ha betyg i
• Få din kunskap bedömd och skriftligt dokumenterad (validering)

Vill du veta mer?

Kontakta studie- och yrkesvägledningen i din kommun för att ta reda på vilka möjligheter som finns i just din kommun.

Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.

Vem får läsa på komvux?

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja läsa på komvux. För att vara behörig ska du också vara bosatt i Sverige, sakna de kunskaper som utbildningen ger och ha förutsättningar att klara utbildningen. Ibland kan man få börja även om man är yngre än 20 år.

Rätt till utbildning på grundläggande nivå

Du som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har rätt att läsa på komvux på grundläggande nivå. Du måste också uppfylla de andra behörighetskraven (för behörighet se ovan).

Om din hemkommun inte erbjuder dessa kurser har du rätt att läsa dem i en annan kommun där kurserna finns.

När platserna inte räcker till på gymnasial nivå

Om många behöriga söker en utbildning på gymnasial nivå gör kommunen ett urval och bestämmer vilka som antas. Vid ett urval ska företräde ges till dig som har en kort tidigare utbildning och:

1. vill bli klar med en utbildning som du har påbörjat enligt en skriftlig individuell studieplan,
2. behöver utbildningen för att komplettera dina betyg för att du har gått ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering, eller
3. behöver utbildningen i ditt nuvarande jobb eller i planerat yrkesval.

Rätt till utbildning på gymnasial nivå

Du har rätt att läsa på komvux om du är behörig och har en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan, men under dina gymnasiestudier, inte nått upp till den grundläggande behörigheten för att få studera på högskolan. Då görs inget urval utan du är garanterad en plats på komvux.

De grundläggande behörighetskurserna är: engelska 6, svenska 2 och 3 eller svenska som andraspråk 2 och 3. Rätten gäller endast dessa kurser.

Folkhögskola – en alternativ utbildningsform

Behörighetsgivande/Allmän kurs på folkhögskolan kan leda fram till behörighet som den du kan få i gymnasieskolan eller på komvux.