KORTA VÄGEN – Hälso- och sjukvårdsyrken

Hälso- och sjukvårdsyrken är generellt reglerade yrken. Det innebär att en läkare, sjuksköterska eller tandläkare med en utländsk examen måste få en svensk legitimation. Socialstyrelsen är den myndighet som bedömer utländsk examen och utfärdar legitimation.

Läs mer här!

Ansökan om legitimation

Vägen till läkarlegitimation

Yrken för akademiker