BOSTADSBIDRAG – STUDIER

Studerande

Om du inte har eller har haft en inkomst från arbete ska du fylla i 0 kronor. Om du arbetade innan du började studera kan din ersättning baseras på din senaste lön.
Fyll i den inkomst du hade per månad innan du blev studerande.

Om du arbetar vid sidan av studierna fyller du i den inkomsten.
Om du har varierande inkomster under ett år räknar du ihop dem och delar med 12 för att få fram din månadsinkomst.

Läs mer här!

Kassakollen Försäkringskassan
Bostadsbidrag till barnfamiljer
Bostadsbidrag till unga utan barn (under 29 år)
Bostadsersättning till dig med etableringsersättning
Studerande