CSN Lämna studieförsäkran

Innan du kan få din första utbetalning måste du lämna en studieförsäkran till CSN.

Du lämnar din studieförsäkran när terminen börjar. Med studieförsäkran intygar du att du ska läsa så som det står i beslutet. Kontrollera därför först att ditt beslut stämmer. Du kan vanligt­vis lämna studieförsäkran i Mina sidor eller i appen.

Vänta inte för länge!

Du måste lämna din studieförsäkran inom 30 dagar från starten av perioden med studiestartsstöd. Har du fått ditt beslut om studiestartsstöd efter att dina studier börjat? Då kan du lämna studie­försäkran inom 30 dagar från det datum som står på ditt beslut.

Om din studieförsäkran inte har kommit in i tid kommer vi att upphäva ditt beslut. Det innebär att du behöver göra en ny ansökan för att kunna få studie­starts­stöd.

Du kan lämna din studieförsäkran på olika sätt:

  • i Mina sidor
  • i CSN:s app
  • med personlig kod i Talsvar 0771-276 800