SVENSKA FÖR ASYLSÖKANDE

För dig som inte fått asyl i Sverige ännu erbjuder ABF och Medborgarskolan 40 timmars kurs i svenska.
Du hittar mer information under länkarna nedan!

ABF

http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Sormlands/ABF-Sormland/Verksamhet1/STUDIEPROGRAM11/

Medborgarskolan

http://www.medborgarskolan.se/regioner/region-malardalen/specialundersidor/svenskaforasylsokande/?county=06