Kommunal vuxenutbildning – komvux

media/1205/sid-6_komvux.jpg

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är till för elever som behöver läsa in kurser på grundläggande eller gymnasial nivå, men är för gamla för att studera på grundskolan eller gymnasieskolan. Även den som saknar kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har alltså rätt att studera på komvux på grundläggande nivå.

På komvux kan den som fyllt 20 år studera en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan, yrkeshögskolan eller börja jobba. Inför studierna bedöms elevens förkunskaper, så att undervisningen kan börja på rätt nivå.

På komvux kan du:

  • Läsa sfi och kurser från grundskolan och gymnasieskolan
  • Läsa in en gymnasieexamen som motsvarar gymnasieskolan
  • Komplettera kurser för att öka din behörighet
  • Få en yrkesutbildning

Så här är utbildningen upplagd

Det kan finnas möjlighet att studera på heltid, deltid eller på distans. Det kan också finnas möjlighet att gå vissa kurser, eller delar av kurser, på en arbetsplats.

En elev som uppfyller behörighetskraven kan kombinera studier på olika nivåer och inom olika skolformer. Till exempel genom att kombinera andra studier inom komvux med utbildning i svenska för invandrare (sfi).

För en elev som studerar på grundläggande nivå och som inte har tillräckliga kunskaper i svenska kan det finnas möjlighet att genomföra vissa kurser på det egna modersmålet. Kontakta din kommun för mer information om detta är aktuellt.

Betyg

Komvux använder betygsskalan A–F, samma som i till exempel grundskolan och gymnasieskolan. A är högsta betyget och F är icke godkänt. Betyg ska sättas på varje avslutad kurs.

Källa: http://www.omsvenskaskolan.se/svenska/vuxenutbildning/kommunal-vuxenutbildning-komvux/