Hitta till våra lokaler!

Komvux (Careliigatan 12) (Expedition för Komvux och SFI) 

SFI

SFI Vildrosen

Drottninggatan 16A

Prov och tester för Komvux och SFI (Careliigatan 13, Våning 4)

Infokomp (Kriebsensgatan 5)